Máte zájem o naši stavbu? Jaký je postup

Mobilní dům

1.Prověření, zda může být stavba umístěna na Váš pozemek.
2.Zhotovení projektové dokumentace
Do 2 měsíců od uhrazení faktury Vám zpracujeme projektovou dokumentaci včetně průkazu energetické náročnosti budov. Cena projektové dokumentace mobilních modulových dřevostaveb je 25 000 Kč.
3.Vyřízení stavebního povolení
- vyřízení stavební povolení si zajistíte sami
- vyřídíme stavební povolení za Vás za 10 000 Kč
4.Podepsání Smlouvy o díle, která obsahuje tří fáze plateb:
- 1. platba 50 % celkové ceny
Po zaplacení 1. platby na náš účet začne platit 150 denní dodací lhůta pro zhotovení domu.
- 2. platba 35% celkové ceny
Při dokončení hrubé stavby Vás pozveme k doladění detailů např. elektroinstalace, podlahy, dveře atd. Po Vaší návštěvě Vám vystavíme fakturu s 2. platbou
- 3. platba 15% celkové ceny
Po dokončení stavby Vás pozveme na závěrečnou prohlídku před odvozem stavby. Při závěrečné návštěvě si zkontrolujete Vaši stavbu a upřesníme si termín dopravy. Po umístění stavby na pozemek a řádného předání domu Vám vystavíme fakturu na poslední 3. platbu.
5.Montáž zemních vrut
Během provádění stavby bude zajištěna odborná montáž zemních vrutů dodavatelskou firmou https://www.chytrezaklady.cz/ (můžete si zajistit i sami). Součástí přípravy pro montáž zemních vrutů je provedení geologického průzkumu, tahové zkoušky a návrhu zemních vrutů dle místa stavby. Před montáží zemních vrutů dojde k vytyčení jednotlivých vrutů geodetem na pozemku stavby. Montáž zemních vrutů a práce geodeta nejsou součástí ceny stavby.
6.Doprava stavby na Váš pozemek
Před dokončením domu pro Vás zajistíme cenovou nabídku pro přepravu domu (můžete si zajistit sami). Po schválení cenové nabídky a dokončení domu dopravce zažádá o termín dopravy (povolení, termín a trasu udělí ministerstvo dopravy - nadměrný náklad). Posléze objednáme nakládku a vykládku domu na místě (standardně jeřáb 70t v závislosti na přístupnosti pozemku).
7.A je hotovo
Po vykládce a umístění stavby na zemní vruty na Váš pozemek je dům připraven k napojení na inženýrské sítě a ihned se může užívat. Napojení na inženýrské sítě si zajišťuje zákazník sám. Veškeré vývody pro napojení na inženýrské sítě jsou součástí stavby.


Ostatní domy

1.Prověření, zda může být stavba umístěna na Váš pozemek.
2.Zhotovení projektové dokumentace
Tu Vám zpracujeme včetně průkazu energetické náročnosti budov. Cena projektové dokumentace dřevostaveb včetně průkazu energetické náročnosti budov je 45 000 Kč.
3.Vyřízení stavebního povolení
- vyřízení stavební povolení si zajistíte sami
- vyřídíme stavební povolení za Vás za 10 000 Kč
4.Podepsání Smlouvy o díle, která obsahuje dvě fáze plateb
- 1. platba 70 % celkové ceny
Po zaplacení 1. platby na náš účet začne platit 150 denní dodací lhůta pro zhotovení hrubé stavby domu.
- 2. platba 30% celkové ceny
Po dokončení hrubé stavby a jejím předání Vám vystavíme fakturu na 2. platbu
5.Provedení základových konstrukcí a venkovních rozvodů pro připojení na inženýrské sítě
V průběhu výroby panelů pro Vaši stavbu budou zhotoveny základové konstrukce. Základové konstrukce mohou být provedeny v následujících variantách:
- Zemní vruty
Během výroby panelů bude zajištěna odborná montáž zemních vrutů dodavatelskou firmou https://www.chytrezaklady.cz/ (můžete si zajistit i sami). Součástí přípravy pro montáž zemních vrutů je provedení geologického průzkumu, tahové zkoušky a návrhu zemních vrutů dle místa stavby. Před montáží zemních vrutů dojde k vytyčení jednotlivých vrutů geodetem na pozemku stavby. Montáž zemních vrutů a práce geodeta nejsou součástí ceny stavby.
- Betonové základové patky nebo pásy
Během výroby panelů budou provedeny betonové základové konstrukce dodavatelskou firmou http://www.rbhstavby.cz/ (můžete si zajistit i sami). Před prováděním základových konstrukcí dojde k vytyčení domu na pozemku. Provádění základových konstrukcí a práce geodeta nejsou součástí ceny stavby